כתובת:

בית הועד האולימפי
רחוב שטרית 6, תל אביב

טלפון:

03-910-7475

פקס:

03-9107476